ข่าวกิจกรรม สพม.พะเยา

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

11 มีนาคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

8 มีนาคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

23 กุมภาพันธ์ 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

9 กุมภาพันธ์ 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

9 กุมภาพันธ์ 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

31 มกราคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

25 มกราคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

25 มกราคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

19 มกราคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

17 มกราคม 2023
1 2 7