คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดคู่มือตัวชี้วัดฯ ไฟล์ WORD ได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ >> https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16p5OWQACTiCjSx8s9C0QEaZdQrPNagCp

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 1 แบบฟอร์ม สพท. 2 ศตวรรษที่ 21 ตามลิงค์ข้างล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1KTR5guWs2WW8hcj2eZqW94ahV1RiFgOU?usp=sharing