กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา สพม.พะเยา

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมานะ พิริยพัฒนา ผอ.รร.พะเยาพิทยาคมปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ สพม.พะเยา