– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง