– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพญาลอวิทยาคม จำนวน 100 ชุด