สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-กุมภาพันธ์-2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธันวาคม-2563 (1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธันวาคม-2563 (2)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธันวาคม-2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พฤษภาคม-2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มกราคม-2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มีนาคม-2564 (1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มีนาคม-2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เมษายน-2564 (1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เมษายน-2564 (2)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เมษายน-2564