การประชุมมอบหมายงานในหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงาน

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุมมอบหมายงานในหน้าที่ ให้กับบุคลากรในสำนักงาน โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และ ลูกจ้างในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำอิง สพม.พะเยา