ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดลำดับการย้าย ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดลำดับการย้าย ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การย้ายปกติ) ประจำปี 2564 โดยมี นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ และมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา