การประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมี นายวิจิตร วงศ์ไชย ผอ. รร.แม่ใจวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล