การประชุมมอบหมายงานในหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงาน

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุมมอบหมายงานในหน้าที่ ให้กับบุคลากรในสำนักงาน โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายสัมฤิทธิ์ กอไธสง รองผอ.สพม.พะเยา และ บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา