สพม.พะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว

วันทีี่ 16 กันยายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะยา มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ณ ลานพิธีสะดือเมืองภูกามยาว โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา