การประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา และ คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม โดยมี นายเฉลียว วรรณทอง ผอ.รร.เชียงม่วนวิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล