ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา ,คณะผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม โดยมีนายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนขุนควรวิทยาคม และคณะครู-บุคลากร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมน้ำแป้ง โรงเรียนขุนควรวิทยาคม