การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านค่า

28 กันยายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กอไธสงค์ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านค่า อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1