การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัด สพม.พะเยา

วันที่ 25  ตุลาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.พะเยา ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับ สพม.พะเยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามฯ กันอย่างพร้อมเพรียง