– ประกาศสถานที่สอบและมาตรการเพิ่มเติม พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

– ประกาศสถานที่สอบและมาตรการเพิ่มเติม พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เรื่องประกาศสถานที่สอบและมาตรการเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา