ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video conference) ณ ห้องประชุม สพม.พะเยา โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขา กพฐ. เป็นประธานในการประชุม