การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ว.PA

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ว.PA ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย