การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพมพะเยา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม