การประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผอ.สพม.พะเยา และ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สพนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา