สพม.พะเยา ร่วมกิจกรรม สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา