การประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา