ร่วมรับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา และบุคลากรในสำนักงานร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564 เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา