สพม.พะเยา นำโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับจังหวัดพะเยา

สพม.พะเยา นำโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับจังหวัดพะเยา

สพม.พะเยา นำโรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติร่วมกับจังหวัดพะเยา

27 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จัดโดยจังหวัดพะเยา ณ ลานพ่อขุนงำเมือง อ.เมือง พะเยา

ในการนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงค์ชาลีกุล ร่วมพิธีเปิด และนำครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.พะเยา ร่วมการแสดงครั้งนี้