สพม.พะเยาร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

สพม.พะเยาร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

สพม.พะเยาร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 18.00 น. ผู้อำนวยการสพม.พะเยา มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสพม.พะเยา และคณะประกอบด้วย จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ, นายอนุรักษ์ ชำนาญยา, นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ และนางสาววิไลพร อุตรศักดิ์ พร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีพิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับจังหวัดพะเยา ณ ลานพ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา