นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา  ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  โดยมี นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม และข้าราชการครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา