ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสัมฤทธิ์ กอไธสงค์ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยมี นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผอ.โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล