ให้กำลังใจนักเรียนพะเยาพิทยาคม ในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสัมฤทธิ์ กอไธสงค์ รองผอ.สพม.พะเยา ให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายเสรี ปัญญา รองผอ.รร.พะเยาพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล