สพม.พะเยา กิจกรรมเขตสุจริต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผอ.สพม.พะเยา ,ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณเสาธง สพม.พะเยา