การมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการอัจฉริยยุวชนประกันภัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการมอบรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอโครงการอัจฉริยยุวชนประกันภัยให้แก่นักเรียน ระดับจังหวัด ให้กับนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา