ตรวจสอบค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของข้าราชการ ที่ยื่นขอรับเงินกรณีเช่าบ้าน ตามคำสั่ง สพฐ. ที่แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพม. ที่กำหนดขึ้นใหม่ ณ หอพัก และบ้านเช่า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา