สพม.พะเยา ได้จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2565