ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ