– รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565