สพม.พะเยา ร่วมชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพม.พะเยา

สพม.พะเยา ร่วมชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพม.พะเยา

สพม.พะเยา ร่วมชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

และประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพม.พะเยา

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.

ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด สพม.พะเยา

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2566

และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.พะเยา

ณ ลานอเนกประสงค์ข้างห้องกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.พะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในการประชุม