ฉบับที่ 85 : 13 มี.ค. 66

ฉบับที่ 85 : 13 มี.ค. 66

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประสบวาตภัย

                เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงษ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้มอบหมายให้ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายศราวุฒิ เกิดสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าตรวจเยี่ยม รร.ดอกคำใต้วิทยาคม เนื่องจากประสบวาตภัย เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้อาคารเรียนต่างๆ ได้รับความเสียหาย โดยมี นายปิยะ ใจชุ่ม ผอ.รร.ดอกคำใต้วิทยาคม และคณะครู นำลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ รร.ดอกคำใต้วิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา