ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ฯ จำนวน ๑ โครงการ