ข้อมูลการติดต่อ

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
23/26 ถนนประตูกลอง 2 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5448 1537 , 088-2632926
โทรสาร 0-5448-1537
phayao.secondary36@gmail.com