หน้าแรก

หน้าแรก

วันสตรีสากล 8 มีนาคม International Women’s Day


“The Secondary Educational Service Area Office Phayao”

“มัธยมศึกษาพะเยาต้องเป็นหนึ่ง”

— ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ผู้บริหาร สพม.พะเยา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เบอร์โทร 054-481537 กด 20

Email : act.thaweep@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เบอร์โทร 054-481537 กด 21

Email : noomjakkapan@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรมของสำนักงานเขต

ข่าวกิจกรรม สพม.พะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

The secondary educational service area office phayao

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพม.พะเยา

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่เอกสาร

เชิญอ่าน E-Book OBEC สพฐ


เชิญอ่าน E-Book สพม.พะเยา

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Youtube Channel สพม.พะเยา

TIKTOK สพม.พะเยา

@sesapy

E-Service


แสดงความคิดเห็น – ร้องเรียน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สพม.พะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
the secondary educational service area office phayao

23/26 ถนนประตูกลอง ซอย 2 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

phayao.secondary36@gmail.com
0-5448 1537 , 088-2632926