ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์ประสานการสอบ และระดับสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์สอบ สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์ประสานการสอบ และระดับสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา