ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านกฎหมาย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร
ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านกฎหมาย เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

แชตกับเรา