ร่วมประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดที่ 11 ร่วมประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แชตกับเรา