วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดที่ 11 ร่วมประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แชตกับเรา