รายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา”
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา และนายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ราย
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา