วันที่ 3 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยนางสาวฟาริดา บุญชื่น
นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566
ณ สนามสอบ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมและโรงเรียนขุนควรวิทยาคม และมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ในสังกัด สพม.พะเยา ทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET Digital Testing

แชตกับเรา