วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร

ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านกฎหมาย เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

แชตกับเรา