วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วย น.ส.กาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ นางอัมพวรรณ์ พ่วงขำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 ผ่านระบบ Video Conferenec โดยมี ดร.ธีร์. ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม

แชตกับเรา