วันที่ 3 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2567 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา ร่วมเป็นคณะวิทยากรฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 5 เม.ย. 2567

แชตกับเรา