วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย
ของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 โดยมี นางปณิธี กองแก้ว ผอ.โรงเรียนขุนควรวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว

แชตกับเรา