วันที่ 30 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์

แชตกับเรา